BM19A电池组监测仪的PC机端接口程序,适用微拓通信协议,可挂接多个电池组监测仪,但同时只能监测其中一台的数据。

  监控运行的界面可参考如下屏幕截图   

    

    电话:0411-84780708,传真:0411-84743498,销售经理:13504253618 蔡韶亮

       大连微拓电气有限公司     版权所有   2005-07-14                               返回主页